Priekšlikums: Paaugstināt vecuma slieksni iesaistei alkoholisko dzērienu apritē no 18 uz 20 gadu vecumu.

Situācija: Vecuma sliekšņa maiņa liek pārskatīt pilngadības jēdzienu, radot virkni juridisku pretrunu un problēmsituāciju.

  • Ierobežojums nestrādās, ja tas netiks sinhronizēts ar ierobežojumiem Igaunijā. Ziemeļvidzemē dzīvojošajie varēs legāli iegādāties alkoholu kaimiņvalstī.
  • Rodas juridiskas pretrunas ar Darba likumu – likums tā tagadējā iterācijā paredzētu, ka 18 un 19 gadus veci jaunieši var tirgot alkoholu veikalā vai bārā, bet paši lietot to nevar.
  • Rodas nodarbinātības krīze viesmīlības nozarē, kurā jau šobrīd valda darbaspēka trūkums un kurā galvenokārt nodarbināti jauni cilvēki.
  • Jauniešiem tiek kavēta iespēja iegūt pirmo darba vietu, kas visbiežāk rodama tieši viesmīlības nozarē. Tiek liegta iespēja piedalīties someljē, bārmeņa un citu ar alkoholisko dzērienu gatavošanu un izmantošanu saistītu profesiju mācībās, ietekmējot turpmāko nodarbinātību nozarē.

Pieredze: Lietuvas alkohola nozares sniegtā informācija liecina, ka vairums jauniešu, kuriem vēl nav 20 gadu, izvēlas svinēt izlaidumus pie Latvijas un Polijas robežas. Domājams, tas tiek darīts ar mērķi iegādāties alkoholu no kaimiņvalstīm, kurās alkohola iegādāšanās vecuma slieksnis ir 18.