Priekšlikums: Jau šobrīd likuma 8. pants paredz, ka “(5) Vietējai pašvaldībai ir tiesības ierobežot vai aizliegt alkoholisko dzērienu tirdzniecību svētku pasākumu, izstāžu, koncertu, teātra un cirka izrāžu un citu masu pasākumu laikā.”

Ierosināts to papildināt ar jaunu (6) daļu: “(6) Lai rūpētos par sabiedrisko kārtību un sabiedrisko drošību, pašvaldību domēm ir tiesības ierobežot laiku, kurā ir atļauts realizēt alkoholiskos dzērienus un noteikt vietas un teritorijas, kur alkoholisko dzērienu tirdzniecība ir aizliegta. Pirms lēmuma pieņemšanas vietējai pašvaldībai jāorganizē šī jautājuma sabiedriskā apspriešana un lēmums jāpieņem, izvērtējot iedzīvotāju, valsts un pašvaldību institūciju, sabiedrisko organizāciju, mediķu, uzņēmēju u.c. rakstiski iesniegtos viedokļus un priekšlikumus.”

Situācija: Rodas korupcijas riski – pašvaldības amatpersona var izmantot izdevību apmaiņā pret kādu labumu atļaut vienam komersantam tirgot alkoholiskos dzērienus pasākumu laikā, bet citam – aizliegt.