Priekšlikums: Uz pudeļu etiķetēm jābūt QR kodiem, kurus skenējot, cilvēks var noskaidrot alkoholiskā dzēriena enerģētisko vērtību, sastāvdaļas un uzturvērtību.

Situācija: Ideja ir atbalstāma, taču nav īstenojama, pirms Eiropas Komisijā (EK) panākts vienots regulējums Eiropas Savienības (ES) līmenī. Maza varbūtība, ka Latvijai izdosies konsekventi ievērot šādu etiķešu izvietošanu pirms EK regulējuma, jo

  • likumprojekta punkts vispirms būs jāsaskaņo ar EK;
  • Latvijai nāksies pieprasīt katram ES ražotājam sniegt importētājiem kaloriju un sastāvdaļu sarakstu, iespējams, arī pašiem sagatavot QR kodus pudelēm.

Papildinājums: LANA aicina mazumtirdzniecībā plānotajam uzrakstam par alkohola lietošanas negatīvo ietekmi uz veselību pievienot vārdu “pārmērīga”. Zinātnē nevalda vienprātība par to, ka jebkāda alkohola lietošana negatīvi ietekmē veselību, savukārt pārmērīga alkohola lietošana viennozīmīgi saistāma ar nevēlamām veselības sekām.