29. jūnijā Latvijas Alkohola nozares asociācija parakstīja Eiropas alkohola nozares asociācijas “spiritsEUROPE” memorandu un pievienojās iniciatīvai, kuras mērķis ir līdz 2020. gada beigām panākt, lai 25% no Eiropas Savienības tirgū patēriņam nodoto alkoholisko dzērienu pudeļu etiķetēm, ar QR koda starpniecību, tiktu norādīta dzērienu enerģētiskā vērtība un izmantotās sastāvdaļas.

Eiropas alkohola nozares asociācijas “spiritsEUROPE”, kas pārstāv alkoholisko dzērienu ražotājus Eiropā, iniciatīvu par dzērienu enerģētiskās vērtības un izmantoto sastāvdaļu norādīšanu uz pudeļu etiķetēm aizsāka jau 2019. gada jūnijā. Šī iniciatīva un saprašanās memorands ir iesaistīto pušu brīvprātīga vienošanās, kuru atbalsta arī Eiropas Komisija.

Pirmoreiz saprašanās memorandā ir paredzēts ļoti dinamisks un vērienīgs enerģētiskās vērtības norāžu ieviešanas plāns, saskaņā ar kuru tiek plānots, ka, līdz 2020. gada beigām, vienā no četrām ES tirgū patēriņam nodoto pudeļu etiķetēm, ar QR koda starpniecību, tiks iekļauta informāciju par dzēriena enerģētisko vērtību un izmantotajām sastāvdaļām. Paredzēts, ka 2021. gadā un 2022. gadā šādu pudeļu īpatsvars varētu sasniegt līdz 50% un pat līdz 60% no visām ES tirgū patēriņam nodotajām pudelēm.

Latvijas Alkohola nozares asociācija ir Eiropas alkohola nozares asociācijas “spiritsEurope” pilntiesīgs biedrs un Latvijas pārstāvis.