NOLIKUMS

1 – KONKURSA RĪKOTĀJS
Konkursu rīko Latvijas Alkohola nozares asociācija (LANA) projekta “Party with style” ietvaros.

2 – KONKURSA MĒRĶIS UN TĒMA
Studentu darbu konkursa mērķis ir iesaistīt jauniešus sociālo mediju kampaņas izstrādē, kuras mērķis ir mazināt pārmērīga alkohola lietošanu jauniešu vidū.

Lai gan alkohola patēriņš Latvijā katru gadu samazinās par 2-3%, joprojām Latvija ir viena no Eiropas valstīm ar visaugstāko pārmērīga alkohola lietotāju skaitu, tostarp jauniešu auditorijā. Nevienam nav jaunums, ka studentu izklaides pasākumi bieži vien noslēdzas ar alkoholisko dzērienu pārdozēšanu

Studentu darbu konkursa uzdevums ir paradīt kāda ir pārmērīgas alkohola lietošanas sociālā ietekme, izglītojot gados jaunus cilvēkus par to, kādas ir šādas bezatbildīgas uzvedības sekas. Sociālo mediju kampaņas mērķis ir veicināt atbildīgu alkohola lietošanu, atturēt jauniešus no pārmērīgas alkohola lietošanas, mainīt sabiedrības attieksmi pret pārmērīgu iedzeršanu un alkohola lietošanas kultūru kopumā.

Konkursa dalībnieki tiek aicināti sociālo mediju komunikācijas kampaņā iekļaut radošus digitālus risinājumus, drosmīgas, atraktīvas idejas, kas spēj ne vien aizsniegt un uzrunāt jauniešu auditoriju, bet arī motivēt iesaistīties kampaņā aktīvi daloties ar materiāliem savos sociālajos tīklos. Tāpat konkursa dalībnieki tiek aicināti iekļaut kampaņā arī citas jauniešu auditorijas iesaistes formas, ja tādas rodas.

Dalībnieki tiek mudināti izpētīt līdz šim Latvijā realizētās kampaņas, kā arī interneta vietnes www.atbildigi.lv materiālus.

3 – KONKURSA DALĪBNIEKI
Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas augstskolas vai koledžas students neatkarīgi no studiju programmas (tai skaitā bakalaura, maģistra, doktora studiju, kā arī profesionālo augstākās izglītības studiju programmas studenti).

Vienu darbu konkursam var iesniegt viena persona vai projekta komanda, kuras sastāvā nav vairāk kā 6 dalībnieki.

4 – KONKURSA DARBA UZDEVUMS UN NOFORMĒJUMS
Izstrādāt ideju (koncepciju) radošajam risinājumam digitālās komunikācijas kampaņai, kas būtu īstenojama tiešsaistē, tostarp sociālajos tīklos. Konkursa dalībnieki tiek mudināti iekļaut arī ārpus interneta vides īstenojamus risinājumus, ja tie atbilst radošajai idejai. Kampaņas īstenošas periods 3-4 nedēļas. Konkursam iesniegtajā darbā jābūt iekļautam:

  • Radošās idejas vizuālajam attēlojumam (vai vizuāļa aprakstam), sauklim vai devīzei;
  • Izvēlēto digitālo risinājumu (baneris, video, infografika, aplikācija utml) attēlojumama vai aprakstam;
  • Kampaņas īstenošanas mehānisma aprakstam (kādi risinājumi, kuros sociālajos tīklos un/vai tiešsaistes platformās tiks izmantoti).

Konkursa darbs jāiesniedz datorrakstā latviešu valodā. Darbam jāpievieno titullapa, kurā jānorāda:

  • kampaņas nosaukums;
  • autora vārds, uzvārds un kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts);
  • augstskolas un studiju programmas nosaukums, kurss.

5 – KONKURSA DARBU IESNIEGŠANA
Darbi konkursam jāiesniedz līdz 2019. gada 25.martam, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi kristine.toma@lead.lv ar norādi “Studentu konkursam”. Saņemot iesniegto darbu, uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta apstiprinājuma vēstule. Ja vienas darba dienas laikā šādu apstiprinājuma e-pastu nesaņemat, lūdzu, iesūtiet darbu atkārtoti.

6 – KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANA UN REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
Konkursam iesniegtos darbus izvērtē un piecus labākos balvas pretendentus noteiks konkursa vērtēšanas komisija līdz 2019. gada 3. aprīlim. Konkursa rezultāti tiks paziņoti, nosūtot informāciju personīgi uz konkursa dalībnieku norādītajām e-pasta adresēm, kā arī publicējot www.atbildīgi.lv mājas lapā.

Izvēlētie pieci pretendenti tiks aicināti savus darbus prezentēt klātienē. Prezentācijas datums tiks norādīts izsūtītājā e-pastā.

7 – APBALVOŠANA
Konkursam tiks noteikti 5 (pieci) uzvarētāji:

  • pirmās vietas ieguvējam ir noteikta naudas balva 500 EUR apmērā, kā arī iespēja piedalīties kampaņas īstenošanā;
  • otrās vietas ieguvējam ir noteikta balva 300 EUR apmērā,
  • trešās vietas ieguvējam ir noteikta naudas balva 150 EUR apmērā
  • ceturtās un piektās vietas ieguvēji saņems organizatoru veicināšanas balvas.

8 – PAPILDU INFORMĀCIJA PAR KONKURSU
Konkursam iesūtītie darbi paliek konkursa rīkotāju īpašumā. Piedaloties konkursā, tā autors piekrīt, ka visas tiesības uz konkursam iesniegto darbu ir konkursa rīkotājiem, kas, norādot autoru, drīkst bez atlīdzības publiskot un publicēt to pēc saviem ieskatiem. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar konkursa koordinatori Kristīni Tomu, rakstot uz kristine.toma@lead.lv vai zvanot uz 29474651.