Sociālās sekas

Sociālās sekas

Pārmērīga alkohola lietošana rada sekas gan pašam lietotājam, gan viņa tuviniekiem, draugiem, darbadevējam un valstij kopumā.

  • Pasliktinās attiecības ar tuviniekiem, izirst ģimenes. Pētījumi rāda, ka 29% vīriešu un 58% sieviešu alkoholismu min kā laulības šķiršanas cēloni.

  • Pieaug agresija – uzbrukumi ģimenes locekļiem, kautiņi uz ielas, bērnu ļaunprātīga izmantošana, seksuāli uzbrukumi. Latvijas Veselības ministrijas veiktais pētījums apliecina, ka 61% vardarbības gadījumu ticis lietots alkohols. 26% gadījumu alkoholu lietojuši abi – gan vardarbības veicējs, gan arī upuris; 21% gadījumu – tikai vardarbības veicējs; 14% gadījumu alkoholu bija lietojis tikai agresijas upuris.

  • Zūd saikne ar draugiem, mainās paziņu loks, zūd intereses, kas nesaistās ar alkohola lietošanu.
  • Notiek alkohola reibumā izraisīti nelaimes gadījumi, piemēram, ugunsgrēki. Gadagrāmatā par atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību Latvijā minēts, ka 2008. gadā no ugunsgrēkos bojāgājušo skaita aptuveni trešā daļa – 31,3% – ir bijusi alkohola vai narkotisko vielu ietekmē.
  • Apstājas personības garīgā un emocionālā izaugsme. No 2008. gadā Latvijā reģistrētajiem pirmreizējiem alkohola atkarības slimniekiem lielākā daļa – 64,8% – bija ar vidējo vai speciālo vidējo izglītību. 29,96% bija pamatskolas, 1,04% – nepabeigta pamatskolas izglītība. Tikai 4,2% no pirmreizēji reģistrētajiem alkohola atkarības slimniekiem bija ar augstāko izglītību.
  • Samazinās darbaspējas un darba kvalitāte. Notiek nelaimes gadījumi darbā. Piemēram, 2008. gadā Latvijā darba negadījumos alkohola reibumā cieta 28 darbinieki, no tiem 12 guva smagas traumas un pieci gāja bojā. Vairāk nekā 80% būvniecības, rūpniecības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, transporta, sakaru un glabāšanas nozares uzņēmumu uzskata, ka darbinieku alkohola lietošanas rezultātā varētu palielināties traumatisma risks. Visvairāk darba devējus satrauc darba kvalitātes mazināšanās, kļūdu un brāķa parādīšanās darbinieku alkohola lietošanas rezultātā.
  • Autonegadījumi, kad dzēris autobraucējs apdraud pārējos braucējus un gājējus. 2008. gadā Latvijā no visiem transportlīdzekļu negadījumiem 9,6% izraisīja vadītāji alkohola reibumā, bet 6610 tika atņemtas tiesības par braukšanu apreibinošo vielu ietekmē.
  • Nesaprātīgi tiek lietoti dažādi ieroči. Lielbritānijas dati liecina, ka 75% gadījumu, kad uzbrukumā lietots nazis, vainīgais bijis alkohola reibumā.
  • Alkohola reibumā tiek pastrādāti noziegumi. Piemēram, 2008. gadā 10,2% no noziedzīgo nodarījumu kopskaita Latvijā ir izdarīti alkohola ietekmē.

Avoti