Vairāk kā 60% no visām Latvijā iegādājamo vīna un grādīgo dzērienu aizmugurējām etiķetēm šogad tiks papildinātas ar sociālās atbildības simboliem, kas atgādinās par atbildīgu alkohola lietošanu, informē Latvijas Alkohola nozares asociācija (LANA). Šī ir pašas nozares iniciatīva un nav saistīta ar likumdošanas prasībām.

Dāvis Vītols, Latvijas Alkohola nozares asociācijas izpilddirektors: “Latvijā patēriņam nodotā vīna un grādīgo dzērienu pudeļu aizmugurējām etiķetēm tiks pievienotas norādes – grūtniecēm un transportlīdzekļu vadītājiem, kuri grasās stūrēt, alkoholu lietot nevajadzētu. Jau 2018.gada sākumā mūsu asociācijas biedri sāks jauno etiķešu nomaiņas procesu. Līdz gada beigām vairāk nekā puse tirdzniecībā esošo vīna un grādīgo dzērienu pudeļu būs redzami ar jaunajiem simboliem. Ceram arī uz citu nozares uzņēmēju pievienošanos LANA iniciatīvai.”

Pēc savas iniciatīvas uz etiķetēm ieviešot sociālās atbildības simbolus, LANA pārņem labākās Eiropas un pasaules pašregulācijas prakses. Eurobarometer 2010 aptaujas dati rāda, ka 79% Eiropas Savienības iedzīvotāji piekrīt, ka informējošas norādes par grūtniecēm un autovadītājiem būtu nepieciešamas. Lai gan līdz šim Latvijas likumdošanā nav bijušas konkrētas minētās prasības, nozares pašiniciatīva par šādām norādēm šogad tiks realizēta.

Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja: “Jebkuras nozares spēja vienoties par kopīgām iniciatīvām ir vērtējama pozitīvi, īpaši, ja aktivitātes vērstas uz patērētāju drošību un tiesību aizsardzību. Īpaši nozīmīgi ir neapstāties un nākamajos soļos veicināt patērētāju un citu ietekmes pušu izpratni par izmantoto simbolu nozīmi.”

LANA 2017.gadā veica dažādas sociālās atbildības aktivitātes, piemēram, vasaras mēnešos kampaņa “Ballējies ar stilu” atgādināja jauniešiem par atbildīgu alkohola lietošanu un nepieciešamību dzert ūdeni, ja tiek lietots alkohols. Līdz ar jaunā mācību gada sākšanos rudenī risinājās kampaņa “Vai Tu pārdotu alkoholu savam bērnam?”. Tā vērsa uzmanību uz to, ka jāievēro likumdošanā noteiktā prasība uzrādīt personu apliecinošus dokumentus, kā arī informēja par pircēju-pārdevēju abpusējo atbildību, attiecīgi iegādājoties vai pārdodot alkoholiskos dzērienus. LANA biedri pērn iesaistījās dažādās Eiropas iniciatīvās, piemēram, kompānija “Pernod Ricard” pirmajā Eiropas dalībvalstu alkohola lietošanas prevencijas programmā studentiem “Responsible Party” (Atbildīga ballīte) izglītoja jauniešus gan par pārmērīgas alkohola lietošanas riskiem, gan potenciālo negatīvo seku mazināšanas iespējām.